Biolight Human.

 

Om Biolightmetoden


Biolight® är en svensk metod som stimulerar kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserande ljus. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den är smärtfri och ger inga biverkningar.

Enligt kliniska erfarenheter och studier kan metoden tillämpas vid en rad olika exempel på skador och sjukdomstillstånd. Exempel på sådana är diabetiska sår, akuta brännskador, läkning efter plastikkirurgi, belastnings- och förslitningsskador, inflammationer i munhålan samt inflammationer på hästar.

Biolight utmanar den traditionella vården genom att avvika från de normala behandlingsrutinerna på avdelningen, det är dessutom en aktiv biofysisk metod till skillnad från läkemedel som är biokemiska.

 

Ett långsiktigt och fokuserat arbete.


Bolaget har utvecklat Biolight® i syfte att utnyttja metodens förmåga att katalysera kroppens läkning av en rad olika inflammatoriska tillstånd.

I dagsläget återfinns bolagets kunder främst inom hästsporten och inom vårdorganisationer som utför såromläggningar men spridningen till användare inom estetikområdet har också inletts.

Bolagets övergripande mål under 2008 är att nå en fortsatt snabb utveckling av antalet användare inom hästsportområdet, att introducera metoden för behandling av ungdomsakne samt att genomföra en vetenskaplig studie som visar att metoden läker diabetiska sår.

Bolaget arbetar långsiktigt med att förankra metoden i de olika marknadssegmenten. Målsättningen är bland annat att användarna själva ska kunna skaffa sig erfarenhet av metoden och se den stora nyttan som följer med användningen.

Men Bolaget arbetar även med att successivt bygga upp dokumentationen och ytterligare stärka bevisen för de positiva effekterna som uppnås genom användning inom sjukvårdsorganisationerna.

 

Välkommen in för mer information.........

 

 

Länk : www.biolight.se