Kosmetisk mikropigmentering

En permanent make-up/kosmetisk pigmentering innebär att en EU- godkänd, medicinsk färg tatueras in i huden. Färgen kommer aldrig att försvinna helt men reduceras när hudens cellförnyelse fortskrider, varför vi rekomenderar en korrigerande behabdling c.a. 2-5 år efter första ingreppet, är för att bibehålla ett perfekt resultat.

Färg, form och placering av pigmentering bestämmes av patienten själv med bistånd av terapeuten.
Terapeuten förbeåller sig dock rätten att avvisa ingrepp som hon anser skulle misspryda patienten.

Ca 50% av färgen som patienten har i sin pigmentering omedelbart efter ingreppet reduceras under läkningen.
Sålunda kan man inte se det färdiga resultatet av en pigmentering omedelbart efter ingreppet, utan måste vara medveten om att man då kan vara lite svullen, ev. blåmärke, rödflammig och se "sminkad" ut. Det tar mellan 3-7 dagar innan en permanent make-up behandling har läkt. Under den tiden bildas färgskorpor som ska ramla av utan bistånd av patienten. Först efter läkningenstiden slut kan man se det färdiga resultatet. (Ett ingrepp är dock aldrig irreversibelt utan kan i efterhand korrigeras eller elimineras helt om så skulle önskas.)

Inga garantier lämnas på hållbarhet då man behandlar ej fullt frisk hud tex. patienter med psoriasis eller liknande.Herpesbenägna personer rekomenderas att medicinera före behandlingen och under läkningstiden för att herpes ej ska blossa upp.Gäller även vid korrigering.

För att patienten skall få önskat resultat krävs noggrann eftervård.

Kom ihåg: De sju första dagarnas eftervård bestämmer hur Er pigmentering ser ut de kommande fem åren.


Behandlingen utförs av Anna Gunnarsson-Diplomerad Kosmetisk Pigmenterare.